Konkurs Powiatowy o zasięgu ogólnopolskim z okazji 100 Rocznicy Urodzin Papieża Jana Pawła II

Kochani Fundacja Ogród Edukacji zaprasza do udziału w Konkursie z okazji 100 Rocznicy Urodzin Papieża Jana Pawła II


PONIŻEJ ŚCIEŻKA UTWORU MUZYCZNEGO DLA JANA PAWŁA II

Melodia skomponowana specjalnie na 100 Rocznicę urodzin Jana Pawła II

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ON -LINE

z okazji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Jana Pawła II

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce nie tylko w historii Polski,

ale i całego świata. 18 maja przypada 100. rocznica jego urodzin.


Fundacja Ogród Edukacji, Gmina Nieporęt, Powiat Legionowski, Województwo Mazowieckie

zaprasza do czynnego udziału w tegorocznych obchodach.

Celem wydarzenia jest aktywizacja społeczności lokalnej i promowanie drogą elektroniczną obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w regionie.

Uczcijmy w ten sposób pamięć o człowieku, który mówił o sobie, że swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom i uniwersytetom. (Wypowiedź Jana Pawła II – Gniezno, 3 czerwca 1979 roku).

 1. Organizator

Fundacja Ogród Edukacji w Nieporęcie, Gmina Nieporęt, Powiat Legionowski, Województwo Mazowieckie

 1. Cele konkursu
 1. Pogłębienie wśród mieszkańców powiatu legionowskiego wiedzy o życiu, działalności, twórczości i  osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
             Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz kreatywnych i twórczych umiejętności.
 4. Prezentacja i popularyzacja twórczości.
 5. Integracja społeczna poprzez sztukę.
 1. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs rozpoczyna się̨ dnia 22.04.2020 r. i kończy w dniu 15.05.2020 r.
 2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu legionowskiego, bez ograniczeń wiekowych.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Prace konkursowe

Stwórz TEKST do melodii skomponowanej

z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

i / lub Wykonaj KARTĘ URODZINOWĄ dla Jana Pawła II

 1. Narysuj, namaluj lub napisz kartę urodzinową dla Jana Pawła II. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tzn. z zaprojektowaniem karty urodzinowej adresowanej do św. Jana Pawła II i upamiętniającej stulecie Jego urodzin. Zdjęcia lub skany prac konkursowych powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: ogrodedukacji@gmail.com do 15 maja 2020 r. do godz. 24:00 Zdjęcie pracy lub skan powinno być opisane w nazwie pliku (imię, nazwisko, wiek i kontakt mailowy lub telefoniczny )
 1. Stwórz własny fragment tekstu do melodii skomponowanej specjalnie na okoliczność 100. rocznicy urodzin Wielkiego Papieża Polaka.
  W tym celu należy wejść na stronę Fundacji Ogrodu Edukacji do 5 maja 2020 r. do godz. 24:00 i dopisać swój fragment tekstu, który później stanie się całością Etiudy filmowej skomponowanej na cześć Ojca Świętego. Osoby, które wymyślą swój fragment tekstu, będą mogły go osobiście zaśpiewać, biorąc tym samym udział w nagraniu niezwykłego, muzycznego utworu. Tekst powinien być podpisany (imię, nazwisko, wiek i kontakt mailowy lub telefoniczny )
 1. Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu
 1. Na oryginalne i kreatywne prace czekają nagrody rzeczowe .
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają – pamiątkowe dyplomy on – line.
 3. Konkurs zostanie zorganizowany w trzech kategoriach wiekowych;
 • I. Poniżej 12 roku życia.
 • II. 12-19 lat.
 • III. Powyżej 19 lat
 1. Protokół z ogłoszenia wyników zostanie przedstawiony na stronie internetowej Fundacji Ogród Edukacji w Nieporęcie 17 maja 2020 roku.
 2. W tym dniu powiadomimy również laureatów o czasie i miejscu wręczenia nagród.
 1. Wystawa pokonkursowa
 1. Termin wystawy on -line pokonkursowej jest planowany na 17 maja 2020 roku.
 1. Premiera utworu muzycznego
 1. Termin premiery utworu muzycznego zaplanowany jest na 17 maja 2020 roku.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnik lub opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych w zgłoszeniu w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail przez Fundację Ogród Edukacji z Nieporętu, zwanym Administratorem Danych Osobowych, w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją Powiatowego Konkursu on -line z okazji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Jana Pawła II. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane w ramach konkursu.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie w Internecie , na Facebooku oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
 2. Udział w wystawie on -line jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac prezentowania prac na wystawach organizowanych w przestrzeni Fundacji Ogród Edukacji oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
 3. Udział w nagraniu utworu muzycznego jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do utrwalenia, wykorzystania oraz publikacji fotografii oraz nagrań video powstałych w ramach wystawy pokonkursowej szczególności na stronie internetowej Fundacji Ogród Edukacji oraz w interncie wyłącznie w celach zgodnych z prowadzoną działalnością przez Fundację.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy oraz zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie indywidualnie rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.